SATEMA AB representerar Trime Power T-Zero generatorer med Stage V motorer och ytterligare tekniskt innovativa lösningar med sol, sol-/hybrid-och fullbatterigeneratorer.

Tack vare hybridgeneratorn kan du avsevärt minska drifttiden för en traditionell dieselgenerator och dra nytta av lågt ljud, effektiv reservkraft och låg bränsleförbrukning som ger en betydande minskning av Co2-utsläpp.

Vi har i vårt utbud generatorer Stage V 20-500 kVA, Hybrid generatorer med litiumbatteri och Hybrid/Solar generatorer med solceller på 6 kVA-60 KVA.